OPUS - musikk for ungdomstrinnet

Velkommen til nettsida til OPUS!

Nettsida er ein komponent i læreverket OPUS - musikk for ungdomstrinnet (Gjermund Andreassen). Best utbytte får du av sida dersom du bruker boka og CD-ane.
Her finn du mange interaktive aktivitetar, oppgåver og ressursar. Nokre av oppgåvene er sorterte etter kapittel i boka, andre ikkje. For å finne oppgåver knytt til kvart kapittel kan du gå inn på kapitteloversikta til høgre.
På sida til læraren ligg det ei generell lenkjesamling og ei rekkje alternative undervisningsopplegg.

Spørsmål og kommentarar kan du rette til redaktør Kjetil Sjølie på k.sjoelie@samlaget.no

Dei interaktive oppgåvene og ressursane, brukar Flash. Du kan laste ned ein Flash Plug In på www.adobe.com.

Praktisk informasjon om verket finn du her.