OPUS - musikk for ungdomstrinnet

Elektronisk komposisjon

Frå lærarplanen i musikk:
(kompetansemål etter 10. trinn, hovudområde komponering)

"Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Referansar i OPUS grunnbok:

Kapittel 2 Tonen eit lite stykke musikk
kkkkEmne 1 Eit botnlaust skattkammer (side 32)
kkkkEmne 2 Digitale signal (side 35)

Kapittel 3 Dynamikk, akustikk og hermetikk
kkkkEmne 4 Lydproduksjon (side 72)

Kapittel 4 Lyd og musikk – form og struktur
kkkkEmne 2 Lyd blir musikk (side 89)

Kapittel 11 Elektronika (side 264)

På nettsida musikkverkstedet.no kan de finne komposisjonar av ungdom og sjølv sende inn bidrag.