OPUS - musikk for ungdomstrinnet

Lotto

Her skal du velje rett alternativ av seks. Nokre av oppgåvene har lydeksempel. Dei fleste oppgåvene er sorterte etter kapittel. I tillegg finn du ein del oppgåver til repetisjon av den klassiske musikken.